ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ P.O.S ΠΕΙΡΑΙΩΣ μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 (Αποδείξεις Posπειραιώς 230- 258)