ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ P.O.S ΕΘΝΙΚΗΣ μηνός Σεπτεμβρίου 2018 (Αποδείξεις ποςΕΘΝΙΚΗΣPOS 38-43)