Λήψη απόφασης παροχής εξουσιοδότησης σε Δημοτικό Σύμβουλο ως υπευθύνου του Γραφείου Κίνησης του Δήμου Δεσκάτης