Λήψη απόφασης για την προμήθεια αυτόματων φορητών εξωτερικών απινιδωτών