Λήψη απόφασης για την οριστική ή μη αφαίρεση, άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας Πρέτσι Φραντέσκ του Μαρίν στη Δεσκάτη