Λήψη απόφασης για κοπή δέντρων ( Λεύκες ) στη θέση «Βρυσοπούλα », ρέμα στη θέση « Μύλος »και ρέμα στη θέση « Παλούκας» του οικισμού της Δεσκάτης