Λήψη Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου μη λειτουργίας εμποροπανήγυρης 2020