Λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια πλαστικού μουσαμά-τύπου δαπέδου για εκδηλώσεις