Λοιποί φόροι και τέλη-ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΠΟ ΔΗΜ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ