Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) ΔΕ Χασίων-ΓΑΛΑ 2021-ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ-ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ