Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)Δ.Ε. Δεσκάτης- καθαρίστριες σχολικών μονάδων-παροχή γάλατος 2020