Λοιπές Επικοινωνίες-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4 ΚΑΡΤΩΝ SIΜ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ