Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (“Αμοιβή κτηνιάτρου για παροχή υπηρεσιών στο κτηνοτροφείο” (εμβολιασμός, στείρωση κ.α.)