Λοιπά τέλη κυκλοφορίας(ΠΑΓΙΑ)-ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 1040