Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (ΠΑΓΙΑ)-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ABS ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΥ 3741