Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (ΠΑΓΙΑ)-ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΣ ΚΗΙ 1050