Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (ΠΑΓΙΑ)-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛ00123 ΟΧΗΜΑΤΟΣ