Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (ΠΑΓΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ1038