Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (ΠΑΓΙΑ)-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ