Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (ΠΑΓΙΑ)-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ