Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (ΠΑΓΙΑ)-ΚΤΕΟ του ΚΗΙ 1038 ΟΧΗΜΑΤΟΣ