Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (ΠΑΓΙΑ)-ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ ΤΟΥ ΚΗΥ 3741