Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (ΠΑΓΙΑ)-ΕΚΔΟΣΗ “Μ” ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛ00123 ΟΧΗΜΑΤΟΣ