Λοιπά τέλη κυκλοφορίας-ΚΤΕΟ του ΚΗΥ 3739 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ