Λοιπά έξοδα(Απόδοση σε τρίτους)-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ν.Π.Δ.Δ. “ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ”