ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΠΚΔ Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων ΓΡΑΜ.ΕΙΣΠ. 381/2017 Θ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ 2017