ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΕΑΔΥ- ΤΠΔΚΥ ΓΡΑΜ ΕΙΣΠ. 591/2017 ΙΒ’ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ 2017