ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΕΑΔΥ- ΤΠΔΚΥ ΓΡΑΜ ΕΙΣΠ. 466/2017 ΙΑ’ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ 2017