ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΕΑΔΥ- ΤΠΔΚΥ ΓΡΑΜ ΕΙΣΠ. 429/2017 Ι’ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ 2017