ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΕΑΔΥ- ΤΠΔΚΥ ΓΡΑΜ ΕΙΣΠ. 381/2017 Θ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ 2017