ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΕΑΔΥ- ΤΠΔΚΥ ΓΡΑΜ ΕΙΣΠ. 327/2017 Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ 2017