ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΕΑΔΥ- ΤΠΔΚΥ ΓΡΑΜ ΕΙΣΠ. 192/2017 ΣΤ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ 2017