ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΕΑΔΥ- ΤΠΔΚΥ ΓΡΑΜ ΕΙΣΠ. 149/2017 Ε ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ 2017