Κράτηση περικοπής βασικού μισθού-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΥ ΔΙΚΗΣ -ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 1078/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ