ΚΡΑΤΗΣΗ Δ7 ΤΠΔ ΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ 2016 ΓΡΑΜ. ΕΙΣΠ. 472/2016 (τοκοι)