ΚΡΑΤΗΣΗ 0,15% ΤΠΔ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΜ. ΕΙΣΠ. 515/2016