ΚΡΑΤΗΣΗ 0,15% ΤΠΔ Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ 2016 ΓΡΑΜ. ΕΙΣΠ. 358/2016