ΚΡΑΤΗΣΗ 0,15% ΤΠΔ Ε ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ 2016 ΓΡΑΜ. ΕΙΣΠ. 156/2016