Κήρυξη του Δήμου Δεσκάτης σε κατάσταση έκτακτης Κλιματικής και Περιβαλλοντικής ανάγκης