Κατηγοριοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων βάσει του νέου Νόμου 4479/2017 καθώς και της ερμηνευτικής εγκυκλίου αυτού