Καθορισμός του τρόπου και των όρων εκτέλεσης καθώς και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια τροφίμων για το έτος 2020» του Δήμου Δεσκάτης και των Νομικών του Προσώπων .