Καθορισμός του τρόπου και των όρων εκτέλεσης καθώς και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια τροφίμων για το έτος 2018» του Δήμου Δεσκάτης και των Νομικών του Προσώπων και απόφαση δέσμευσης πιστώσεων στον προϋπολογισμό 2018.