Καθορισμός των συντελεστών για τα τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού του έτους 2023».