Καθορισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης (Σπασίματα αγωγού ύδρευσης Δήμου Δεσκάτης)» εκτιμώμενης αξίας 45.967,74€ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ).