Καθορισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5χ5 στη θέση του υπάρχοντος γηπέδου καλαθοσφαίρισης στο οικισμό Δήμητρας» εκτιμώμενης αξίας 55.000,00€ με Φ.Π.Α. 24%