Καθορισμός των όρων του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια ειδών καθαριότητας για το έτος 2016” του Δήμου Δεσκάτης και των Νομικών Προσώπων .