Καθορισμός των όρων του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή τεχνικών πρόσβασης αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Δασοχωρίου» εκτιμώμενης αξίας 193.548,38€(πλέον Φ.Π.Α. 24 %).