Καθορισμός των όρων του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση ΕΠΑΛ Δεσκάτης» εκτιμώμενης αξίας 190.500,00€ με (Φ.Π.Α. 24% ).