Καθορισμός των όρων του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου Δεσκάτης» εκτιμώμενης αξίας 343.000,00€ με (Φ.Π.Α. 24% ).