Καθορισμός των όρων του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού και ψήφιση πίστωσης ποσού 682.930,00€ για «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Τηλεελέγχου –Τηλεχειρισμού και μείωσης διαρροών στο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Δεσκάτης» προϋπολογισμού 682.930,00€ με Φ.Π.Α.